About


Carmen PaasVERUM PULCHRAE BONUM


About

Carmen Paas works and lives since 20 years in the Stockholm Archipelago.


She explores various expressive possibilities for her creativity in form of assemblage, sculpture, painting and photography.

The starting point for her assemblage and sculptures is the awareness of the importance of nature.

The use of natural materials and ecological recycling as inspiration leads her to her own idiom in cooperation with nature.

She takes into account the characteristics of individual components and unique expressions and reuses natural materials such as driftwood, twigs, bark and algae.

The simple, the archaic and the rudimentary meet in a new context. Shape and material changes become visible in natural transformation and decomposition processes.

Sustainability and the environment are always an important aspect of her design, as well as the search for a balance between minimalism and poetry.


She has participated in many group and singel exhibitions and is represented in several Art Associations as well as private collections."The True, the Good and the Beautiful."


Plato

Carmen Paas bor och arbetar sedan 20 år i Stockholms Arkipelag.


Hon utforskar många uttrycksfulla möjligheter i form av assemblage, skulptur, målning och fotografi.


Utgångspunkten för hennes assemblages och skulpturer är medvetenheten om naturens betydelse.


Användning av naturmaterial och ekologisk återvinning som inspiration leder henne till ett nytt uttryck i samarbete med naturen.


Hon tar hänsyn till de enskilda komponenternas egenskaper och unika uttryck och återanvänder naturmaterial som drivved, kvistar, bark, alger.


Det enkla, det arkaiska och det rudimentära möts i nytt sammanhang. Form och materialbyten blir synliga i naturliga omvandlings- och sönderdelningsprocesser.


Hållbarhet och miljö är alltid en viktig aspekt av hennes design, liksom sökandet efter minimalism och poesi.Hon har deltagit i många grupp- och singelutställningar och är representerad i flera konstföreningar såväl som privata samlingar."Det Sanna, det Goda och det Vackra."


Platon

Last exhibition 2019


 • Stockholms Konstsalong

Järla / Stockholm

(Jury elected exhibition)

  Selection of exhibitions


  • Väsby Konsthall 2018

  Upplands Väsby / Stockholm

  (Jury elected exhibition)


  • Överby Gård Konstgalleri 2018

  Sollentuna / Stockholm

  (Single exhibition)


  • Stockholms Konstsalong 2018/19

  Järla / Stockholm

  (Jury elected exhibition)


  • Orminge bibliotek

  (Single exhibition)


  • Nacka Forum bibliotek

  (Single exhibition)


  • Galleri Tornhuset

  (Single exhibition)


  • Öppna ateljéer since 2014

  Gustavsberg


  • Galleri Tillfället

  (Collective exhibition)


  • Porslinens Dag since 2014

  Gustavsberg


  • Skärgårdssalongen


  • Galleri Panncentralen

  (Collective exhibition)


  Qualification


  • University of Applied Sciences and Arts Dortmund / Germany  (1992-1996)


  • Ruhr University Bochum (1996-1997)


  • Several Study Stays: Italy, Island, Gotland ...


  • Participation in many courses and workshops (ceramic, watercolor, painting...)


  • Studio activity  

          Gustavbergs Hamn

          1998 / 99

          Essen / Germany

          2002 / 2003

          Gerhardshofen / Germany

          2003 / 2004

          Värmdö /Sweden

          2004 - 2014

          Gustavbergs Hamn

          since 2014

  DM for prices / purchases

  or visit

  artworksapp.com (Carmen Paas)

  saatchiart.com (Carmen Paas)

  konst.se/carmenpaas

  Tyra Lundgrens Väg 25

  Gustavsbergs Hamn