About


Carmen PaasVERUM PULCHRAE BONUM


About

Carmen Paas has been living / working in the Stockholm archipelago for over 20 years and expresses her creativity in the form of assembly, sculpture, painting and photography.


In the search for the essence of life, she addresses topics such as nature, people, time and change in her work.

Her own experiences make her look more closely at turning points in life. Decisive events open up new perspectives and offer the opportunity to look at life differently. The power of change enables a new beginning, which she visualizes in her works.

The simple, the archaic and the rudimentary meet in a new context in her assemblage and sculptures.

Sustainability and the environment are always an important aspect of her creation, as are the values and norms of the present and the past.

She has participated in group and separate exhibitions and is represented in art associations and private collections.


"The true, the good and the beautiful."

Plato

Carmen Paas bor/arbetar i Stockholms skärgård sedan i 20 år tillbaka och uttrycker sin kreativitet i form av assemblage, skulptur, målning och fotografering.På letandet efter essensen i livet tar hon upp ämnen som natur, människor, tid och förändring i sitt arbete.

Egna upplevelser får henne att titta närmare på vändpunkter i livet. Avgörande händelser öppnar upp nya perspektiv och erbjuder möjligheten att se på livet annorlunda. Förändringens kraft möjliggör en ny början, som hon visualiserar i sina verk.Det enkla, det arkaiska och det rudimentära möts i ett nytt sammanhang i hennes assemblage och skulpturer.

Hållbarhet och miljö är alltid en viktig aspekt av hennes skapelse, liksom tema värden och normer från nuet och dåtid.Hon har deltagit i grupp- och separatutställningar och är representerad i konstföreningar och privata samlingar."Det sanna, det goda och det vackra."

Plato

Member


Svenska Konstnärsförbundet

Värmdö Konstnärer

Sveriges Arkitekter

Qualification


University of Applied Sciences and Arts Dortmund / Germany  (1992-1996)


Ruhr University Bochum (1996-1997)


Several Study Stays and Courses

(painting, sculpture and photography):

Germany, Italy, Island, Gotland ...
Studio activity


Gustavberg Porslinsfabrik

1998 - 2002


Essen / Germany

2002 / 2003


Gerhardshofen/Germany

2003 / 2004


Värmdö /Sweden

2004 - 2014


Gustavberg Porslinsfabrik

since 2014

 

Selection of exhibition


Väsby Konsthall Vårsalong 2020

Upplands Väsby / Stockholm

(Jury elected exhibition)


FoKo Art To Go 2020

Stockholm


Väsby Konsthall 2019

Upplands Väsby / Stockholm

(Jury elected exhibition)


Väsby Konsthall 2018

Upplands Väsby / Stockholm

(Jury elected exhibition)


Överby Gård Konstgalleri

Sollentuna / Stockholm

(Single exhibition)


Stockholms Konstsalong

Järla / Stockholm

(Jury elected exhibition)


Galleri Tornhuset

(Single exhibition)


Galleri Tillfället

(Collective exhibition)


Skärgårdssalongen


Galleri Panncentralen

(Collective exhibition)


DM for prices / purchases or visit


artworksapp.com / saatchiart.com / konst.se


artportable.com

( coming soon )


Tyra Lundgrens Väg 25

Gustavsbergs Hamn