About


About

Carmen Paas is living & working in the Stockholm archipelago and expresses her creativity in form of assembly, sculpture and photography.In the search for an timeless and clear expression, she takes up both personal and community issues in her work.Sustainability in her creation takes many forms, from combining and arranging found objects to reusing everyday materials in a new composition.


She shows that materials are beautiful and meaningful, that you can acquire sustainable art that promotes the use of existing resources and reduces waste.She has participated in group and separate exhibitions and is represented in art associations and private collections.


Carmen Paas bor & arbetar i Stockholms skärgård och uttrycker sin kreativitet i form av assemblage, skulptur och fotografering.
I sökandet efter ett tidlöst och tydligt uttryck tar hon upp både personliga och samhällsfrågor i sitt arbete.Hållbarhet i hennes skapande tar många former, från att kombinera och arrangera hittade föremål till att återanvända vardagliga material i en ny komposition.Hon visar att material är vackra och meningsfulla, att man kan skaffa hållbar konst som främjar användningen av befintliga resurser och minska avfallet.
Hon har deltagit i grupp- och separatutställningar och är representerad i konstföreningar och privata samlingar.Links

 nature_art_room

Member

Qualification


University of Applied Sciences and Arts Dortmund / Germany  (1992-1996)


Ruhr University Bochum (1996-1997)


Several Study Stays and Courses

(painting, sculpture and photography):

Germany, Italy, Island, Gotland ...

Tyra Lundgrens Väg 25

Gustavsbergs Hamn