New Work


New Work


”Parasitism”


Parasitism är ett förhållande mellan organismer där den ena organismen, parasiten, utnyttjar värdorganismen för egen vinning på ett sätt som skadar värdorganismen och drar näring ifrån organismen.

(Wikipedia)En tankeväckande definition av relationen mellan människa och natur

”Genius Loci”


Den latinska termen"Genius loci" betyder bokstavligen "platsens anda"...


... I denna mening beskriver "Genius loci" den andliga atmosfären på en plats, som är tänkt att formas av andan hos de människor som har stannat eller fortfarande vistas där.

(Wikipedia)


”Du behöver bara sitta stilla tillräckligt länge på någon attraktiv plats i skogen så att alla dess invånare kan ställa ut sig för dig i tur och ordning."

Henry David Thoreau, Walden


"Times of Uncertainty"


The Pandemic Years"Unknown"


59 x 10 x 10 cm


Mixed Media"Perseverance"


53 x 10 x 10 cm


Mixed Media"Abyss"


54 x 10 x 10 cm


Mixed media"Times of Uncertainty"
"Lost"


18 x 18 x 30 cm


Mixed Media"Upwind"


15 x 27 x 30 cm


Mixed Media"Inferno"


inspired by Dante Alighieri

"The Divine Comedy - Inferno""Escape"


18 x 18 x 30 cm


Mixed media"Medusa I"


68 x 40 x 30 cm


Mixed media"Memento Mori"


39 x 23 x 14 cm


Mixed Media"Medusa II"


68 x 40 x 30 cm


Mixed Media


"Composita Reliquiis"


Återvinning i mitt skapande ta många former, från att kombinera och arrangera hittade föremål till att återanvända vardagliga material i en ny komposition.

Jag visar att material är vackra och meningsfulla, att man kan skaffa hållbar konst som främjar användningen av befintliga resurser och minska avfallet.

Att välja ut och arrangerar materialet på nytt sätt skapar en ny visuell och konceptuell mening.


Recycling in my creations take many forms, from combining and arranging found objects to reusing everyday materials in a new composition.

I show that materials are beautiful and meaningful, that you can acquire sustainable art that promotes the use of existing resources and reduces waste.

Selecting and arranging the material in a new way creates a new visual and conceptual meaning.


"Composition 1"


53 x 25 x 25 cm


Mixed media"Composition 2"


53 x 13 x 13 cm


Mixed Media


SOLD"Composition 4"


65 x 28 x 13 cm


Mixed Media


SOLD


"Composition 6"


65 x 28 x 13 cm


Mixed media"Composition 7"


⌀25 x 25 cm


Mixed Media"Composition 9"


⌀25 x 25 cm


Mixed Media"Composition 8"


⌀25 x 25 cm


Mixed Media


Tyra Lundgrens Väg 19

Gustavsbergs Hamn